Niks Mihailovs

Gads Autors Izrāde Loma
       
2023 H. Gulbis Olivers Olivers
       
2023 T. Viljamss Stikla zvērnīca Džims O'Konnors
       
2019 L. Stumbre Kas esi tu - Alise Bērziņa?         "Vēja stikls" Vilis
       
2018 F. O'Konore Kropļi ieies pirmie Policists
       
2018 Ā. Alunāns Jā, tie bij' zelta laiki mums Aktieris
       
2018 I. Jaunzems Par nejaušību tikai muļķi sauc likteni Kafejnīcas "Sukubs" virsoficiants, Atpūtnieks
       
2017 M. Putniņš Trīs traki truši Āpsis
       
2016 E. Blaitona Pauks@Šmauks.lv Vilis Vāvere