Sabīne Upeniece-Pika

Gads Autors Izrāde Loma
       
       
2018 Ā. Alunāns Jā, tie bij' zelta laiki mums Aktrise
       
2018 I. Jaunzems Par nejaušību tikai muļķi sauc likteni Ērika Dāldermane
       
2018 R. Blaumanis Paradīzē Pakulu Anna
       
2017 A. Balulis Naktsstaigulis Haijalija
       
2016 Rainis Mušu ķēniņš Ķēniņmeita
       
2016 R. Blaumanis Mana sirds ir pūra lāde Meita
       
2015 R. Blaumanis Paradīzē Dejotāja