Sasiesim astes

Varat raudāt, varat smiet –
Man ir zirgs, kas naktī dzied!

Melodijas dziesmai nav,
Vārdu arī dziesmai nav,
Arī pašas dziesmas nav,
Arī paša zirgs nav.

Tomēr dzīvē labāk iet,
Kam ir zirgs, kurš naktī dzied.

Trīs pelēni devušies prom no mājām un nonākuši lielā mežā, kur atrod noslēpumainus ratus, kas piekrauti ar maisiem. Rati ir! Zirga - nav! Kam tie pieder? Pelēni nolemj ratus ņemt sev līdz, bet tie nekustas ne no vietas...! 

Ak, šausmas! Izrādās maisos kaut kas kustas! Kas gan tur varētu dzīvot? Atverot maisu pēc maisa pelēni uzzina daudz jauna, savā starpā sastrīdas un atkal salabst un... Vai pelēni spēs iekustināt ratus? To viņiem palīdzēs Ojāra Vācieša dzejoļi.

Dzejoļiem atdzīvoties lellēs palīdzēja trīs peles:
Ravita Rozīte, Dace Umbraško, Marta Starka.

Ingunas Radziņas lelles un režija.

Pirmizrāde 2014. gada 1. jūnijā.